Vielse/velsignelse

Vielse

Dato og kirke aftales med sognepræsten. Inden vielse kan finde sted, skal der foretages prøvelse hos de borgerlige myndigheder, dette gøres ved at udfylde en ægteskabserklæring via Borger.dk.

Derefter udsteder kommunen en prøvelsesattest. Denne medbringes til samtale hos præsten. Attesten må ikke være mere end 4 måneder gammel på vielsesdagen. Ønskes der navneændring i forbindelse med vielse, skal der indgives en digital anmodning om navneændring via Borger.dk. Navneændring i forbindelse med vielse er gebyrfrit, så længe der er tale om navnefællesskab.
Navneændring på bryllupsdagen søges digitalt via Borger.dk

Velsignelse

Dato og kirke aftales med sognepræsten. Husk at medbringe en kopi af vielsesattest ved samtalen med sognepræsten. Navneændring i forbindelse med velsignelse er gebyrpligtigt.