Til orientering.

 

Alle gudstjenester er aflyst indtil 17 januar. på grund af corona smitte

 

 

NYT KORTÆPPE I KIRKERUP KIRKE.

I foråret 2017 begyndte tankerne om et nyt kortæppe i Kirkerup Kirke at tage form.   

 Det blå kortæppe fra 1958 med stjerner var noget slidt og falmet af solen.   

T

Tanker om at erstatte det med egeplanker blev opgivet på grund af for store temperaturforskelle i kirken. En del i Nørklegruppen under menighedsrådet ville meget gerne være med til at fremstille et nyt kortæppe. En styregruppe blev nedsat, som bestod af Kirsten Andersen, Lone Kristensen, Henny Pedersen og Lone Adolph (MR. repræsentant).                                                                                                                                       

  Selskabet for Kirkelig Kunst var behjælpelig med at få sat det i gang. Den lokale kunstner Estrid Eriksen, Gimlinge har fremstillet motivet, som spiller op til antependiet, altertavlen og klinkerne på gulvet.       

 Sognepræst Marianne Myssen bemærker om kortæppets fugle: ” Fugle er som troen – kan ikke kontrolleres – er som Helligånden, der flyver

                  

 I februar 2019 blev broderiet sat i gang i Sognehuset. Der var fire rammer, hvor der kunne side to ved hver ramme og brodere. Der blev broderet to gange om ugen. 17 personer har været med til at brodere.

Der blev broderet ca. 3000  timer                                                                              I april 2020 var kortæppet færdigt. COVID-19 pandemien blev anledning til en lidt mærkelig afslutning. Arbejdet med kortæppet er et projekt, som alle brodøserne ser tilbage på med stor glæde, og de håber, det vil blive et kortæppe, som vil blive beundret og skabe glæde for kirken og dens brugere.

På vegne af brodøserne: Henny Pedersen

 

FORSIDEN: Sognepræst Marianne Myssen udnævnt til engel.
Da COVID-19 startede, fik den lokale kunstner Per Hillo den ide, at der skulle ud-nævnes en engel. En der havde gjort noget ekstra for at hjælpe sine med mennesker fortæller Per Hillo, som lagde budskabet ud på de sociale medier. Der kom mere end 200 forslag til udnævnelsen, som for en stor dels vedkommende indstillede sognepræst Marianne Myssen. En af dem som sendte en indstilling var Lisbeth Skjoldmose- Porter, Sørbymagle med ordlyden: »Jeg synes, at vores lille bys fanta-stiske præst og min kære ven Marianne Myssen skal vinde. Hun giver håb og trøst til alle, der har brug for det. Hun er en ægte engel. Men en gang imellem kunne hun også selv bruge en engel til at våge over hende i tunge stunder«. Indstillingerne af Marianne fik så mange likes og kommentarer, at Per Hillo kunne udnævne hende til engel og overrække hende maleriet med titlen Carring Angel, som nu pryder væggen på Mariannes kontor. Stort tillykke fra menighedsrådet.