Spejdernyt

Vi mødes i spejderhytten på Hvilebjergvej ( bag børnehaven)

Tirsdag kl. 1700-1830

Ulve: 1-3. klasse

Junior: 4. klasse

Trop: 5-7. klasse

Senior: 8 klasse og op efter.

Gruppeleder Line Søndergaard tlf 20086581

email: line4200slagelse@gmail.com

Fra håb til handling 2

 

For lidt over halvandet år siden skrev jeg her i kirkebladet om et nyt mærke, som spejderne skulle i gang med at tage.

Det er et mærke, der hedder ”Fra håb til handling”, og som er blevet til på baggrund af klimadebatten, der var og vel stadig er, et emne der fylder meget i vores hverdag.

Mærket tager udgangspunkt i FN´s verdensmål og handler om få spejderne gjort bevidste om, at selv de små handlinger vi gør i hverdagen, kan gøre en forskel for vores miljø og gøre noget godt for klimaet, der på sigt kan komme mange til gavn.

 

Jeg kom til at tænke på ordene ”fra håb til handling”, da jeg her i skellet mellem det gamle og det nye år som sædvanligt gør status over året der gik og ser fremad og lægger planer for året som kommer.

I 2020 har intet været som det plejer. Corona, der som en uvelkommen gæst, sneg sig ind i foråret, betød en ændring af vores hverdag. Traditioner og ting vi plejede at gøre, blev ændret eller helt aflyst og vi kunne ikke længere mødes frit eller uden begrænsninger.

 

Mens landet var lukket ned, og vi i en rum tid ikke kunne mødes til vores ugentlige spejdermøder, måtte vi ty til alternative metoder for at holde spejderlivet i gang. Mangt en spejderopgave blev klaret over Facebook eller andre sociale medier. Mærker blev taget hver for sig og dokumenteret med forældres velvillige hjælp og en mængde fotos.

Det viste med al tydelighed at glæden ved det at være spejder var intakt, og at hvor der er vilje er der vej også selvom vilkårene var besværlige, og tingene engang i mellem kunne forekomme lidt håbløse.

Da vi fik lov til at mødes fysisk igen, var det med en mængde restriktioner og forbehold, men også det har vi formået at løse i fællesskab. Der skulle holdes afstand, der skulle sprittes af, grupperne skulle gøres mindre og vi skulle være ude så meget som overhovedet muligt.

Enkelte ting måtte vi opgive, men ved fælles hjælp fandt vi løsninger på det meste.

Vi handlede fordi vi havde et håb om at vi trods Corona og restriktioner, stadig kunne være spejdere, også selvom vi skulle passe ekstra godt på os selv og hinanden.

 

Som jeg skrev i mit indlæg om vores klima mærke, så hænger ordene håb og handling stærkt sammen.

Håbet er en måde at se mere lyst på fremtiden, selvom den ser mørk ud. Når vi er drevet af håb i stedet for frygt, så er den første sten mod at handle også lagt, og når vi handler, skaber vi håb, håb for fremtiden.

 

 

Line Søndergaard