Referat af menighedsrådsmøder

Herunder findes referater af menighedsrådsmøder fra 2014-2015-2016-2017-2018-2019 og 2020

Mødedatoer i 2020 Mødedatoer i 2021
22. januar Referat
26. februar Referat
28. maj Referat
24. juni Referat
19. august Referat
22. september Referat
21. oktober Referat
Mødedatoer i 2018 Mødedatoer i 2019
10. januar Referat 16. januar Referat
21. februar Referat 20. februar Referat
21. marts Referat 20. marts Referat
18. april Referat 10. april Referat
23. maj Referat 15. maj Referat
13. juni Referat 26. juni Referat
15. august Referat 14. august Referat
10. oktober Referat 25. september Referat
16. oktober Referat
20. november Referat
Mødedatoer i 2016 Mødedatoer i 2017
20. januar Referat 15. marts Referat
23. februar Referat 19. april Referat
28. april Referat 17. maj Referat
25. maj Referat 16. august Referat
28. august Referat 20. september Referat
05. oktober Referat 11. oktober Referat
 Mødedatoer i 2014  Mødedatoer i 2015
18. februar  referat 13. januar referat
18. marts  referat 11. februar referat
14. maj referat 20. maj referat
17. juni referat 18. juni referat
20. august referat 20. august referat
23. september referat 21. oktober referat
21. oktober referat 17.november referat