Nyt fra Menighedsråds formanden

Sørbymagle pastorat
Resultat af fællesmenighedsrådsvalg 2020
Følgende personer er ved valgforsamlingen den 15.
september 2020 indvalgt som medlemmer henholdsvis
stedfortrædere i fællesmenighedsrådet for Sørbymagle-
Kirkerup Kirke for en 4-årig periode:
Medlemmer Sørbymagle:
1 Lone Eliasen Adolph
2 Laila Kirstine L. Kristensen
3 Morten Lystrup Thomsen
4 Thorben Christian Herum Pedersen
5 Lisbeth Rose
Medlemmer Kirkerup:
1 Mogens Nellemann Hansen
2 Jonna Jensen
3 Henrik Hansen
Stedfortrædere Sørbymagle:
1 Søren Arentoft Dahl
2 Anne Irene Kastrup Jensen
Stedfortrædere Kirkerup:
1 Eva Maria Sonne
2 Karen Sofie Andersen
Det er muligt at udløse et afstemningsvalg. Dette
gøres ved senest den 13. oktober 2020 at indlevere
en kandidatliste. Kandidatlister skal udarbejdes på en
af Kirkeministeriet godkendt formular. Kandidatlister
skal indeholde navne m.v. på 8 kandidater, fordelt på
5 kandidater i Sørbymagle Sogn samt 3 kandidater
for Kirkerup Sogn der opstiller for en valgperiode
på 4 år. Kandidatlister skal være underskrevet af 8
stillere fordelt på 5 stillere for Sørbymagle Sogn samt
3 stillere for Kirkerup Sogn, medmindre listen følger
valgforsamlingens resultat. Der henvises til Lovbekendtgørelse
12 af 8. januar 2020 om Lov om valg til
menighedsråd og Cirkulære 9014 af 10. januar 2020
om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. Et
eventuelt afstemningsvalg afholdes den 17. november
2020.
Kandidatlister indleveres til Valgbestyrelsen via Sørbymagle
Kirke, Sørby Hovedgade 28, 4200 Slagelse
Fællesmenighedsrådet for
Sørbymagle og Kirkerup Kirke