konstituerende

På det konstituerende menighedsrådsmøde den 22/11-2017 blev følgende valgt på enkeltposter.

Præst Marianne Myssen

Formand: Mogens Nellemann Hansen.
Næstformand: Laila K.L. Kristensen
Regnskabsfører: Marianne Skjødt
Kasserer: Thorben H. Pedersen
Kontaktperson: Mogens Nellemann Hansen
Kirkeværge: Thorben H. Pedersen
Bygningskyndig: Henrik Hansen
Kirke & Kirkegårdsudvalg: Morten Thomsen ( formand) Henrik Hansen. Lisbeth Rose
Valgbestyrelse: Morten Thomsen (Formand), Laila Kristensen, Lone Adolph
Underskriftberettigede: Thorben H. Petersen, Mogens Nellemann
Aktivitetsudvalg: Lone Adolph, Jonna Jensen (Formand), Morthen Thomsen, Henrik Hansen, Lisbeth Rose.
Medieudvalg: Birgit Brogaard (Frivillig), Laila Kristensen (Formand), Lisbeth Rose, Mogens Nellemann
Frivilliggruppe koordinator: Lone Adolph
Kirkelige handlinger/ kirkelivet: Marianne Myssen