Gravsted

Vejledning til valg af gravsted på
Sørbymagle og Kirkerup
kirkegårde

Få overblik…
Det er vigtigt, at man gør sig nøje overvejelser om
egne og familiens behov.
Ønsker man begravelse eller kremering? Er der ønsker om et stort anlagt gravsted? Eller skal gravstedet være en del af en fællesplæne? Ønsker man, at
familien selv passer gravstedet? Eller er det kirkegårdspersonalet, der skal varetage denne pasning?
Hvor på kirkegården skal gravstedet ligge? Skal det
ligge med sol eller skygge? Skal det være øst eller
vest? Skal det være tæt på kirken eller ved lågen?
Gå eventuelt en tur på kirkegården og se de muligheder, der er.
Smuk ramme…
Kirkegårdene er en smuk ramme om livets afslutning, og sådan skal det blive ved med at være!
Kirkegårdene er traditionelt anlagt med perlestensstier, der fører rundt blandt kiste- og urnegravsteder, der er indhegnet med hække, hvor gravstedsbrugeren inden for visse rammer selv kan bestemme, hvad der skal plantes på gravstedet.
Denne vejledning for Sørbymagle og Kirkerup kirkegårde er et redskab til at sikre dette.
Vejledningen for kirkegårdene giver et overblik
over, hvilke typer gravpladser der kan vælges imellem og ikke mindst de tilvalg, det er muligt at købe.

Valg af gravsted

Valg af gravstedstype samt placering aftales med kirkegårdskontoret.

Kistegravsted:

Gravstedstypen bruges normalt, som navnet antyder,
til kistebegravelser, men kan dog også bruges til urnebegravelser.
Gravstedet har plads til fra 1 til 5 kister.
Gravstedet er privat, dvs. at man selv står for pasningen.
Kirkegården kan mod betaling stå for hel eller delvis
pasning. Delvis pasning betyder grandækning, forårsblomster eller sommerblomster.
Det er også muligt at tegne legat med Roskilde Stift for
minimum 30 år for kistebegravelser eller minimum 10
år ved urnebegravelser.
Betalingen skal ske gennem graveren.
Dette gælder ved førstegangserhvervelse. Herefter minimum 5 år ad gangen.
Priser og tilkøbsmuligheder fås ved henvendelse til
graveren eller på hjemmeside:
https://www.slagelsekirkegaarde.dk/media/Takstblad_Landsbykirkegaarde_2019.pdf

Urnegravsted

Gravstedstypen omfatter gravsteder med plads til fra 1
til 6 urner.
Det er ikke muligt at få nedsat kister i denne gravstedstype.
Gravstedet er privat, dvs. at man selv står for pasningen.
Kirkegården kan mod betaling stå for hel eller delvis
pasning. Delvis pasning betyder grandækning, forårsblomster eller sommerblomster.
Det er også muligt at tegne legat med Roskilde Stift for
minimum 10 år.
Betalingen skal ske gennem graveren.
Dette gælder ved førstegangserhvervelse. Herefter minimum 5 år ad gangen.
Priser og tilkøbsmuligheder fås ved henvendelse til
graveren eller på hjemmesiden:
https://www.slagelsekirkegaarde.dk/media/Takstblad_Landsbykirkegaarde_2019.pdf

Gravsted med plade i plænen

Gravstedstypen omfatter både kiste- og urnegravpladser på udvalgte områder på kirkegårdene.
Gravstedet er en mellemting mellem det private og
det anonyme gravsted.
Man skal betale legat til Roskilde Stift for gravstedets
vedligeholdelse.
Det er ikke muligt at betale efter regning.
Fredningstiden for kister er 30 år og for urner 10 år.
Betalingen skal ske gennem graveren.
Man har ikke mulighed for gravpyntning. Buketter
må kun stilles i de dertil købte vaser.
I november, december, januar og februar må man
lægge kranse og/eller mospuder, men kun hvad der
kan være på pladen/stenen.
I sommerhalvåret slås græsset en gang om ugen af
kirkegårdspersonalet, og der må derfor ikke ligge
noget på pladen/stenen.
Priser og tilkøbsmuligheder fås ved henvendelse til
graveren eller på hjemmesiden:

https://www.slagelsekirkegaarde.dk/media/Takstblad_Landsbykirkegaarde_2019.pdf

Fælles anonymt
urnegravsted Gravstedet er anonymt, dvs. at de pårørende ikke
præcist ved, hvor urnen er nedsat.
Man indbetaler legat på vedligeholdelse til Roskilde Stift (det er ikke muligt at betale efter regning).
Hele beløbet for 10 år betales på én gang, og indbetalingen skal ske gennem graveren.
Der er ikke mulighed for fornyelse efter fredningstidens udløb, som er 10 år.
Blomsterbuketter og kranse må kun sættes i/ved
bedet ved monumentet.
Priser kan fås ved henvendelse til graveren eller
på kirkernes hjemmeside:
https://www.slagelsekirkegaarde.dk/media/Takstblad_Landsbykirkegaarde_2019.pdf

Info om Askespredning

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det.  På borger.dk kan man finde en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som man kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med de øvrige papirer, som de efterladte får brug for.

Det er muligt at tilkendegive sit ønske om askespredning på almindeligt papir. Man skal blot sørge for at navn, adresse og cpr. nr. er anført på det skriftlige ønske. Husk datering og underskrift.

Kirkegårdene
Sørbymagle
Sørbyhovedgade 33 · 4200 Slagelse
Kirkerup
Esholtevej 2A · 4200 Slagelse
www.sorbymagle-kirkerup.dk