Dødsfald

Hvad gør jeg ved dødsfald?

Bedemanden kan kontaktes døgnet rundt, og kan være behjælpelig med mange af de praktiske forhold omkring et dødsfald.

Et dødsfald skal hurtigst muligt anmeldes til begravelsesmyndigheden, dvs. præst eller kirkekontor, i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Ofte er det bedemanden der tager kontakt til kirkekontoret, og der anmodes samtidigt om begravelse eller kremering af afdøde. Hvis der skal finde en kirkelig begravelse eller bisættelse sted, aftales dette med kirkekontoret, som også formidler kontakten til den pågældende præst. Som pårørende er man altid velkommen til at kontakte en præst direkte, hvis der er tvivlspørgsmål, særlige ønsker eller behov for sjælesorg.

Der vil finde en samtale sted mellem de pårørende og præsten inden den kirkelige handling, hvor indhold, salmer og forløb tales igennem.

Afdøde kan blive begravet eller bisat i sit bopælssogn, eller i de sogne som afdøde havde legitim tilknytning til.

Kirkekontoret kan være behjælpelig med at afklare om der er legitim tilknytning.

Info om Askespredning

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det.  På borger.dk kan man finde en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som man kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med de øvrige papirer, som de efterladte får brug for.

Det er muligt at tilkendegive sit ønske om askespredning på almindeligt papir. Man skal blot sørge for at navn, adresse og cpr. nr. er anført på det skriftlige ønske. Husk datering og underskrift.

Kirkegårdene
Sørbymagle
Sørbyhovedgade 33 · 4200 Slagelse
Kirkerup
Esholtevej 2A · 4200 Slagelse
www.sorbymagle-kirkerup.dk

Sorg og tab

Afskeden med livet sætter ofte mange tanker i gang, både hos den døende og hos de pårørende. Det er muligt, og ofte gavnligt, at tage kontakt til en præst i den sidste tid.

Sorgen forsvinder ikke, men lever i os længe efter at vi har taget afsked. Også her kan en samtale med en præst være til lindring.

Læs mere om sorg og tab på www.folkekirken.dk