Dåb

Fødsel/Faderskab.

Når du/ I er blevet forældre, foretager jordemoderen anmeldelse af fødslen.

Men når barnet skal have et navn og/eller døbes, skal du kontakte kirkekontoret i Sørbymagle – Kirkerup sogn. Se sogn.dk hvis du er i tvivl om hvilket sogn du tilhører.
Ved hjemmefødsel anvendes fortsat papirblanket, der kan rekvireres via personregistrering.dk, hvis der ikke har været en jordemoder til stede ved fødslen. Du skal anmelde fødslen til moderens bopælssogn senest 14 dage efter fødslen. Det kan du gøre på borger.dk.

Hvis forældrene ikke er gift.

Forældre, der ikke er gift, og som ønsker fælles forældremyndighed, skal inden 14 dage efter barnets fødsel indlevere en omsorgs- og ansvarserklæring digitalt på borger.dk.
For børn af forældre, som ikke er gift, og som ikke ønsker fælles forældremyndighed, sker registreringen af faderskabet hos Statsforvaltningen.

Det gælder også, hvis Omsorgs- og ansvarserklæringen ikke er afgivet digitalt på borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel.

Aftaler vedr. dåb.

Kontakt præsten med henblik på at aftale en dato for dåb. Senest 14 dage inden dåben skal præst og dåbsforældre have en samtale om de praktiske detaljer ved dåben. Man skal endvidere indgive navn/adresse på 2-5 faddere. Der er mulighed for dåb alle søndage kl.10.30 fra enten Kirkerup Kirke eller Sørbymagle Kirke. Man kan desuden blive døbt på flere af helligdagene. I øjeblikket er der ikke mulighed for lørdagsdåb i vores to kirker.

 

DÅBSKLUDE

Fra marts 2018 får alle børn, der bliver døbt i Sørbymagle eller Kirkerup Kirke sin egen dåbsklud med hjem efter dåben.
Vores flittige frivillige nørklere strikker de fine dåbsklude til alle vores små nye sognebørn❤!