Kirkelige handlinger

Vejledning om de emner kirken kan hjælpe dig med - dåb, konfirmation, vielse eller dødsfald

Læs mere om "Hvem kan blive døbt", "fødsel", "dåb"

Hvad er konfirmation, konfirmationsdatoer med mere

Læs mere om det praktiske, vielse eller velsignelse

Hvad gør jeg ved dødsfald,

Kontakt til bedemand, valg af gravstedstype med mere

Om Sørbymagle og Kirkerup kirker

Om Sørbymagle og Kirkerup kirker

Sørbymagle Kirke
Sørbymagle kirke ligger midt i den gamle Sørbymagle landsby.
Kirken består i dag af romansk skib og kor med tre sengotiske tilbygninger: Sakristi, våbenhus og tårn med et endnu senere trappehus.
Kirken var fra romansk tid (1150) kampestenskirke, udpræget lille og lav. Omkring år 1300 blev kirken ombygget og forlænget. Byggestilen skiftede da til gotik, og byggematerialet var munkesten. Kirkerummet havde stadig fladt bjælkeloft.
Fra 1400 og frem anføres flere byggeperioder. Navnlig er døre og vinduer enten flyttet, tilmuret eller ændret. Omkring 1660 blev et materiel- og trappehus, bygget af gule mursten, tilføjet tårnet.
Kirken fremstår i dag stærkt præget af restaureringen 1964 - 65 under ledelse af arkitekterne Inger og Johannes Exner,

Kirkerup Kirke
Kirkerup Kirke ligger på en lille banke i den østlige udkant af landsbyen Kirkerup. Kirken er oprindeligt en romansk kampestensbygning fra ca. 1150. Mod øst er koret og det bagved liggende sakristi bygget af munkesten fra den senere middelalder (1450-1500).
Der er blevet tilføjet et våbenhus i syd og et kapel i nord.
Det nuværende tårn er bygget i 1849 i nygotisk stil under Carl de Neergaard, Gunderslevholm. Det danner den vestlige del af kirken. Vestporten benyttes ved bryllupper og begravelser.

Kirkelig vejviser

Kontaktinformation til ansatte ved sognet

Velkomst

Velkommen til Sørbymagle og Kirkerup Sogns hjemmeside.
Her finder du information om vores aktiviteter i sognet,  du kan læse noget om hvordan du kan kontakte både de ansatte ved sognet og de friville hjælpere, du kan læse lidt om hvad du skal gøre hvis du skal vies, har et barn der skal døbes eller konfirmeres, eller du har et familiemedlem der ikke er mere.

Du har også mulighed for at læse lidt om Sørbymagles spejdere.

God fornøjelse!

 

Se hvordan du kan kontakte sognets ansatte